Đóng

10Tháng 9

Doanh thu năm trên 100 triệu hay trên 150 triệu mới tính thuế?