Đóng

Tuyển Dụng

03Th6

TUYỂN NHÂN SỰ KẾ TOÁN DỊCH VỤ Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đại Lý Thuế AT Địa chỉ: 240 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Q2 TP.HCM Website: thueviet.com Cần tuyển – Cộng sự kế toán dịch vụ Tiêu chuẩn: Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành kế toán- kiểm toán, Lương :…

Xem thêm →

09Th3

TUYỂN NHÂN SỰ KẾ TOÁN DỊCH VỤ Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đại Lý Thuế AT Địa chỉ: 240 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Q2 TP.HCM Website: thueviet.com Cần tuyển – Hai (2) nhân viên kế toán dịch vụ Tiêu chuẩn: Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành kế toán, ưu tiên…

Xem thêm →

02Th3

TUYỂN NHÂN SỰ KẾ TOÁN DỊCH VỤ Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đại Lý Thuế AT Địa chỉ: 240 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Q2 TP.HCM Website: thueviet.com Cần tuyển – Hai (2) nhân viên kế toán dịch vụ Tiêu chuẩn: Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành kế toán, ưu tiên…

Xem thêm →