Đóng

Thuế – Kế Toán

23Th9

Ngày 13/6/2019, tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Điều 83 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ như sau: 1. Người nộp thuế là người đã chết,…

Xem thêm →