Tổng giám đốc công ty TNHH tư vấn và đại lý thuế AT có mặt tham dự Chương trình gặp mặt giới thiệu cơ hội hợp tác kinh doanh và cập nhật thông tin về phần mềm MISA do MISA tổ chức vào cuối tháng 8/2019. Dưới đây là một vài hình ảnh trong chương trình:…